Správy z priemyslu

Aké sú rozdiely v požiadavkách na mechanické funkcie skrutiek a matíc?

2022-03-30

1. Mechanická funkcia matice závisí predovšetkým od tvrdosti matice, výšky matice a hrúbky steny matice. Požiadavky na materiály preto nie sú vysoké. Samozrejme, ak má matica požiadavky na toleranciu, mali by sa použiť aj materiály vyššej úrovne, ako je chemický priemysel. Spojovacie matice majú požiadavky na trvanlivosť a vyžadujú materiály vyššej kvality.

2. Cieľ plasticity požadovaný skrutkami, čím vyššia je funkčná úroveň, dá sa dosiahnuť iba materiál vyššej úrovne. Materiál nižšej úrovne potrebuje iba znížiť teplotu popúšťania, aby splnil požiadavky na pevnosť, ale nemôže spĺňať požiadavky na plasticitu a odolnosť. Pri testovaní spojovacích prvkov boli krehké zlomeniny posúdené ako nekvalifikované. Skrutky oceľovej konštrukcie si vyžadovali aj vyššiu pevnosť v ťahu, ktorá má zabezpečiť plastickú odolnosť skrutiek.